مقالات برگزیده کنگره سراسری سیدعلی آقا قاضی (ره) معرفی شدند

مقالات برگزیده کنگره سراسری بزرگداشت مقام علمی عرفانی آیت الله سیدعلی آقا قاضی (ره) در تبریز معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، مقاله "مهدی غلامعلی عبودیت" با عنوان " نخستین گام در راه نیل بھ مقامات عرفانی"، ، مقاله "سید علی شفیعی" با عنوان " جمال السالکین آیت الله سید علی قاضی تبریزی"، مقاله "حسین دوست" با عنوان " اساتید تبریز آیت الله حاج سید علی قاضی (ره)"، مقاله "ضیاءالدین نجفی تھرانی" با عنوان "شاگردان قاضی"، مقاله "علی بروجردی سلیمانی" با عنوان "آیت الله حاج شیخ علی محمد نجفی ونای بروجردی"، مقاله "خلال ملاجوادی" با عنوان "گذری بر زندگانی استاد فقیھ حاج سید محمد حسن قاضی طباطبایی فرزندعارف شھیر شیخ السلوک و الطریقھ مرحوم آقا سید علی قاضی (ره)"،

مقاله" محمد لک علی آبادی" با عنوان " سیره عملی و روش تربیتی آیت الله سید علی قاضی"، مقاله " حمید احمدی جلفایی" با عنوان " جستار در مکتب عرفانی مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی"، مقاله " محسن غرویان" با عنوان " عرفان و معنویت در صحیفھ سجادیھ امام زین العابدین (ع)"، مقاله " مریم نعمت" با عنوان "سیر توحیدی وسلوک اخلاقی حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبایی"، مقاله "محمد جواد واعظ" با عنوان " تأثیرأسماء در دعای سمات نزد آیت الله قاضی طباطبایی"، مقاله "عبدالکریم ÷اک نیاتبریزی" با عنوان "آقا محمد تقی آملی تھرانی از نخستین تربیت یافتگان آیت الله سید علی قاضی (ره)"، مقاله " نرجس عبدیائ" با عنوان "سلوک توحیدی سید علی قاضی"، مقاله "مھدیھ ھوشنی" با عنوان "خاندان آیت الله سید علی آقا قاضی"، مقاله " مھری ھوشنی" با عنوان "شاگردان و تربیت یافتگان آیت الله سید علی قاضی"، مقاله " عباس رجبی گوندره" با عنوان " بررسی مسألھ ی اسم اعظم از نگاه آیت الله قاضی (ره ) و امام خمینی (ره)"، مقاله " علی اصغر رضوانی" با عنوان   "ضرورت توجه  به اھل بیت (ع ) در سلوک الی الله تعالی"، مقاله "فرید صادقیا" با عنوان " سیره و روش تربیتی استاد آیت الله سید علی آقا قاضی "، مقاله  "غلامرضا طائبی" با عنوان " شریعت طریق حقیقت"، مقاله " یحیی مرندی" با عنوان "سیر زندگی فقیه متألٌه عارف عامل حضرت آقا میرزا علی اکبرمرندی"، مقاله " کریم جوانشیر" با عنوان "عالم ربانی آیت الله العظمی مولانا فاضل شربیانی"، مقاله "سید عباس موسوی مطلق" با عنوان " بال پرواز"، مقاله "محمد تقی سبکدل" با عنوان "دیدگاھھای حضرت آیت الله سید علی قاضی (ره ) در شناخت معارف"،  مقاله "سید محمود موسوی" با عنوان"ستاره درخشان از آسمان عرفان ناب"، مقاله "رضا فراشبندی" با عنوان "بررسی سلوک اخلاقی و معنوی آیت الله سید علی آقا قاضی "، مقاله " زھرا صادقی و ایمان قاضی تبریزی" با عنوان " تشنگی و سیرابی"، مقاله " حسن اردشیری لاجیمی" با عنوان "آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی و روانشناسی عرفانی"، مقاله "سعید صفری و محمود علی مرادی" با عنوان "سیره و روش تربیتی آیت الله سید علی قاضی"، مقاله "عباس مصلانی پور و حامد جمالی" با عنوان "تاثیر آموزه ھای اخلاقی و عرفانی علامھ قاضی بر علامھ طباطبایی درنگارش المیزان"، مقاله " سید ابراھیم سید علوی " با عنوان "فقاھت و عرفان"، مقاله " ناھید غیب نژاد" با عنوان " روش تربیتی آیت الله قاضی"، مقاله " فریبا حسینی" با عنوان "عارف غنی مسکین ، در دامان آذربایجان"، مقاله "خدیجه آبادی وایقان و فاطمه قهرمانپور بیلوردی" با عنوان "نقش آیت الله سید علی قاضی (ره ) در تربیت علامھ طباطبایی (ره ) و تاثیروی در تفکر فلسفی حوزه علمیھ قم"، مقاله "شکرالله جھان مھین" با عنوان  علامھ طباطبایی شاگرد ممتاز آیت الله سید علی آقا قاضی "، مقاله "مروارید حسن‌وند" با عنوان "تاثیر سیره علمی و عملی سیدمحمد حسین طباطبایی (ره ) بر حوزه ھای علمیه"، مقاله "محمد حسن رجبی" با عنوان " استادان مجاھد آیت الله قاضی"، مقاله "علی فضل" با عنوان " فرایند تعامل معرفت نفس و معرفت رب"، مقاله "قاسم کاکایی" با عنوان "حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبایی تبریزی از نگاه حضرت آیت الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی"، مقاله "سید محمد قائم مقامی" با عنوان "مراحل سه گانه معرفت"، مقاله "عباس عباس زاده" با عنوان "گزارش توصیفی وتأملی در شرح دعای سمات استاد العارفین سید علی آقا قاضی طباطبائی"، مقاله "هادی هاشمیان" با عنوان "شجره طیبه در سلسلھ نسب خاندان جمال السالکین آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبائی تبریزی"، مقاله "بهرام دلیرنقده ای" با عنوان "سازگاری و ناسازگاری عرفان با سیاست"، مقاله "ابوالحسن غفاری" با عنوان "تحلیل و بررسی دستورالعملھای آقا سید علی قاضی "، مقاله "اسدالله شکریان" با عنوان "بازتاب معارف شیعی در عرفان آیت الله سید علی آقا قاضی"، مقاله "سید شھاب الدین حسینی" با عنوان " سلوک در مکتب عرفانی قاضی طباطبایی و مکاتب عرفانی معاصر"، مقاله " محمد جواد دروگر" با عنوان " ضرورت و شرایط استاد"، مقاله "علی رضا رحیمی نژاد و غلامرضا حسام" با عنوان "سنت دعا و مناجات در سیره عملی آیت الله قاضی رحمة الله"، مقاله "علی صدرایی خویی" با عنوان "میراث اخلاقی آقا سید علی قاضی"، مقاله " عباس عباس زاده" با عنوان " عرفان و جامعھ گرائی یا جامعھ گریزی"، مقاله "حسین عرب " با عنوان "مختصات اخلاق و سیر و سلوک مستقل شیعی و تجلی تمسک بھ اھل بیت (ع ) درروش تربیتی آیت الله سید علی آقا قاضی" ،‌مقاله " سیاوش فیضی" با عنوان "زندگانی و حیات علمی حضرت آیت الله سید علی آقا قاضی"،‌ مقاله "غلامرضا گلی زواره" با عنوان " تبار نامھ عارف نامدار آیت الله سید علی قاضی طباطبایی"، مقاله "فاطمھ سادات مرتضوی" با عنوان " سرالاسرار سلوک ضرورت استاد در مسیر سلوک"، مقاله "مھدی مزینانی" با عنوان "تربیت معنوی سیره و روش تریتی آیت الله سید علی قاضی" و مقاله " اسماعیل منصوری لاریجانی" با عنوان "حکمت علوی و حضرت آیت الله سید علی قاضی".

 

دانلود خبرنامه

پخش آنلاین کنگره

 
 سابقه سجل احوال آیت الله قاضی

نجف الاشرف

برای دیدن تصاویر بیشتر روی عکس کلیک نمایید

وادی السلام

کاربران آنلاین

 35 مهمان حاضر